Klubbmästerskap 2-krona

Inbjudan till familjesegling

Klubbmästerskap för Gryts Varv Båtklubb

14 augusti 2021 kl. 9.00

Detta är ett klubbmästerskap och är då endast öppet för GVB medlemmar och nära familjemedlemmar. Vi ser gärna flera båtar med yngre besättningar på banan! De 16 först anmälda besättningarna får plats i startfältet.

Anmälan till larsolov.engman@telia.com senast 8 augusti

Publicerad 2021-07-26